Volby do pracovní skupiny trialu ČSC

Složení pracovní skupiny trialu pro období 2020 – 2022 bude stanoveno na základě korespondenčního hlasování sportovních klubů zapojených do minulé a aktuální sezony. Podrobnosti jsou uvedeny dále.

Pracovní skupina trialu při komisi MTB Českého svazu cyklistiky (dále jen “pracovní skupina”) má na starosti organizaci a řízení sportovní discipliny. Sestavuje, koordinuje a schvaluje kalendář domácích soutěží
a mezinárodních soutěží na území ČR. Zajišťuje podporu pořadatelům soutěží. Sestavuje pravidla cyklotrialu, vyhodnocuje výsledky sezony, školí rozhodčí. Nominuje sportovní reprezentaci, řeší přihlášky jezdců
na mezinárodní soutěže. Věnuje se propagaci trialu. Práce ve skupině je dobrovolná a nehonorovaná.

V průběhu měsíce ledna a první poloviny února může kdokoliv přihlásit svou kandidaturu do pracovní komise trialu. Přihláška není nijak podmíněna dřívějším zapojením nebo nezapojením do závodů, soutěží, členstvím v klubu ani vlastnictvím jakékoliv licence. V přihlášce uveďte své jméno, příjmení, datum narození a bydliště a také krátkou informaci (maximálně dva odstavce) o vás a případně vaši vizi o rozvoji / řízení disciplíny trial pro budoucí období. Uzávěrka přihlášek je 14. února 2020, odesílejte je e-mailem na adresu info@ceskycyklotrial.cz.

Ve druhé polovině února budou kandidatury zveřejněny na webových stránkách Českého cyklotrialu a bude možné korespondenčně (emailem) zvolit složení pracovní skupiny. Uzávěrka hlasování 28. února 2020.

Volební jednotkou jsou sportovní kluby, které byly aktivně zapojeny do soutěží trialu pod Českým svazem cyklistiky v sezoně 2019 (případně samostatní jezdci nezařazení pod žádným klubem) a dále kluby zapojené do organizace sezony 2020 (pořadatelé soutěží). Za jezdce s aktivní účastí se považuje takový, který měl v dané sezoně vystavenou licenci jezdce Českého svazu cyklistiky a absolvoval nejméně 1 soutěž seriálu Českého poháru / Youth Games.

Počet mandátů:

1. Klub s aktivní účastí 1-5 licencovaných jezdců v sezoně 2019: 1 mandát
2. Jezdec bez klubové příslušnosti s licencí ČSC v sezoně 2019: 1 mandát
3. Klub a aktivní účastí 6 a více licencovaných jezdců v sezoně 2019: 2 mandáty
4. Pořadatel soutěže v sezoně 2020: plus 1 mandát navíc k mandátům podle bodů 1, 2, 3
5. Klub (resp. nezařazený jezdec), jehož alespoň jeden jezdec byl v roce 2019 členem
české reprezentace: plus 1 mandát navíc k mandátům podle bodů 1,2,3,4

Maximální počet mandátů na jeden klub jsou tedy 4, pro nezařazené jezdce maximálně 3. Je zde patrné zvýhodnění aktivních účastníků dění v trialovém sportu – pořadatelů, reprezentantů. Logika říká: je to váš sport, vy závodíte, vy rozhodujte, kam bude trial směřovat.

Hlasování provádí za každou volební jednotku odpovědný zástupce (předseda klubu, nezařazený jezdec). Podle přiděleného počtu mandátů je možné dát svůj hlas 0 až N osobám z kandidátní listiny, kde N je počet volených členů pracovní skupiny. Tento počet se stanoví podle počtu přihlášených kandidátů (předpokládáme N = 3 až 5 osob).Hlasování je možné pomocí e-mailu zaslaného ve výše uvedených termínech na elektronickou adresu info@ceskycyklotrial.cz. Z mailu musí být patrné, za který klub/jezdce je hlasováno (jméno zástupce a název klubu) a komu jsou vaše hlasy přiděleny. Bude-li přiděleno více hlasů než počet volených osob, bude započteno prvních N v pořadí, jak je uvedete.

Do pracovní skupiny budou zvoleni kandidáti s nejvyšším dosaženým součtem hlasů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *