Pracovní skupina

Pracovní skupina trialu (cyklotrialu) pracuje pod Českým svazem cyklistiky jako součást komise MTB & Trialu. Má na starosti řízení domácích soutěží a koordinaci mezinárodních podniků UCI v České republice, tvorbu a aktualizaci pravidel sportovní disciplíny, reprezentaci, propagaci a rozvoj cyklotrialu. Složení pracovní skupiny viz kontakty.

Zápisy

Komunikace v rámci skupiny probíhá průběžně elektronickou cestou (sociální sítě, e-mail), telefonicky nebo na osobních schůzkách. Předjednané body jsou pak společně odsouhlaseny e-mailem. Řešená témata jsou shrnuta v zápisu za příslušné období.

 

Oficiální místo pro UCI Trials v České republice